Vår filosofi

Att spela kort- eller brädspel är för många synonymt med trevliga, spännande, roliga och underhållande stunder tillsammans. Tillfällen som bidrar till att förgylla den sociala gemenskapen tillsammans med ens familj och/eller vänner. Vi tre som har startat upp Roligt Lärande Sverige AB är också genuina spelälskare i grunden. Vi vet värdet av vad ett spel med ett högt spelvärde har för betydelse för den gemensamma spelupplevelsen.

Till vardags har vi alla tre pedagogisk bakgrund, där vi både delvis är och har varit kollegor på samma arbetsplats. Tillsammans började vi fundera på hur vi skulle kunna förena de här två världarna på bästa sätt, vilket har lett till att vi bildat Roligt Lärande Sverige AB.

Tre grundpelare

I Skollagen (2010:800) står det: ”[..] utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (hämtat ur Lgr 11, sid 7)

Det finns många olika sätt till inlärning. Enligt vårt synsätt är just spel en bra inkörsport till ett lustfyllt – och förhoppningsvis – livslångt lärande. Samtliga spel från Roligt Lärande Sverige AB vilar därför på tre grundpelare:

  • Först och främst ska spelen ha ett högt spelvärde för både barn och vuxna. Oavsett om du behöver träna på det lärande momentet i spelen eller inte, ska du erbjudas en så pass underhållande spelstund att du gärna vill fortsätta att spela spelen.
  • Utöver ett högt spelvärde, kommer samtliga spel från Roligt Lärande Sverige AB att vila på ett lärande innehåll. Det innebär att spelen ger individen stora möjligheter att träna på ett visst grundläggande moment, som sedan underlättar vidare inlärning och utveckling. Detta inkluderar även olika centrala förmågor, som nuvarande läroplanen (Lgr 11) tar sin utgångspunkt ifrån.
  • Ett högt spelvärde och det lärande innehållet får aldrig konkurrera med varandra, utan ska löpa parallellt genom hela spelet.   

Givande och lärande spelstunder

Många av de spel som i dag klassificeras som “pedagogiska spel”, förlorar sitt spelvärde när det pedagogiska momentet är inlärt. Spelen från Roligt Lärande Sverige AB är däremot uppbyggda på ett sådant sätt att ett lärande innehåll och högt spelvärde ligger parallellt med varandra. Det innebär att spelen fortfarande är roliga och stimulerande att spela, även fast det lärande momentet är avklarat. Det i sin tur öppnar upp möjligheter för att individen inte bara lär sig det lärande innehållet ytligt, utan verkligen förankrar det djupt inom sig. Spel från Roligt Lärande Sverige AB kan därför ge en både stimulerande och social spelstund, oavsett om du är i tidig skolålder eller är betydligt äldre.

Med detta sagt önskar vi alla en trevlig spelstund!

Spelvänliga hälsningar
Andreas,  Niclas och Erik