Spelreglerna i sin helhet

Antal spelare: 2-4 spelare.
Ålder: Från cirka 7 år och äldre.
Speltid: Cirka 10-30 minuter.
Kortleken: Totalt 110 spelkort fördelade enligt följande:
2 st Talkamratskort med summa 0
4 st Talkamratskort med summa 1
6 st Talkamratskort med summa 2
8 st Talkamratskort med summa 3
10 st Talkamratskort med summa 4
12 st Talkamratskort med summa 5
7 st Talkamratskort med summa 6
8 st Talkamratskort med summa 7
9 st Talkamratskort med summa 8
10 st Talkamratskort med summa 9
11 st Talkamratskort med summa 10
4 st Byt 3-kort
4 st Byt hand
4 st Flervalskort
11 st Summakort

Spelidé

Ett snabbt och händelserikt kortspel där deltagarna blandar spelglädje med grundläggande träning i att lära sig talkamraterna i addition inom talområdet 0-10. Spelet går i korthet ut på att samla på sig så många poäng som möjligt genom att hitta matchande par.

Spelets gång

Blanda kortleken ordentligt och dela sedan ut fem kort till varje spelare. Därefter läggs tre spelkort med framsidan upp bredvid talongen. Korten läggs upp ett i taget. Om ett specialkort läggs upp utförs det direkt (läs instruktionerna för respektive specialkort vad som händer), sedan fortsätter man tills tre kort är upplagda.

Spelaren till vänster om givaren börjar. Om den aktiva spelaren vill, kan den börja sin runda med att kasta två valfria kort från handen i kasthögen och sedan dra ett nytt kort från talongen (detta kan med fördel göras om man har en svag hand eller av taktiska skäl). Därefter fortsätter turen med att se om den aktiva spelaren har något kort på handen som matchar korten på bordet. När ett kort plockas upp, läggs ett nytt kort upp på bordet då det alltid ska ligga tre kort bredvid talongen.

Till exempel: Spelare 1 sitter med 2+2 på handen och på bordet ligger ett kort med 1+3. Dessa bildar båda talet 4 och matchar alltså varandra. Spelare 1 lägger då sitt 2+2-kort från handen över 1+3-kortet på bordet och plockar sedan in båda korten och lägger dem i sin poänghög. Sedan läggs ett nytt kort upp från talongen på bordet. Spelare 1 fortsätter så länge som den hittar matchande par. Om det skulle visa sig att det ligger två kort eller fler på bordet som bildar samma summa (till exempel 10+0 och 5+5), och spelaren har ett kort med den summan på sin hand, får aktuell spelare plocka in båda korten till sin poänghög. Man får bara spela ut ett kort i taget från handen.

Turen avslutas antingen när den aktiva spelaren spelat ut alla kort från handen eller inte längre kan hitta matchande par, och väljer då ett av sina kort från handen och lägger det överst i kasthögen. Därefter fyller spelaren på sin hand till fem kort och det blir nästa spelares tur.

Obs! När ett BYT HAND-kort spelats ut kan det bli så att en spelare på tur kan ha färre än fem kort på handen. Vid dessa tillfällen fyller spelaren på till fem kort innan denna startar sin tur och fortsätter sedan i vanlig ordning.

Kasthögen

I kasthögen kastas kort under spelets gång. Till exempel i början av turen när spelaren har valet att kasta två kort för att sedan dra ett nytt från talongen, eller i slutet av en spelares tur när denna inte längre kan hitta matchande par. Den aktiva spelaren kan även matcha ihop något av sina kort med det översta kortet i kasthögen. Kasthögen fylls bara på av spelarnas kastade kort (även Specialkort kan hamna där), och kan emellanåt stå tom. Specialkorten BYT 3-KORT och BYT HAND låser kasthögen tills nya kort hamnar där.

Vem vinner?

När en spelare drar det sista kortet i talongen behåller man det översta kortet i kasthögen, och blandar de övriga korten (förutom Specialkorten) till en ny talong. Därefter avslutas spelet direkt efter att samtliga spelare gjort lika många spelrundor. Tar talongen slut en andra gång avslutas spelet direkt.

Sedan räknar samtliga spelare ihop antalet kort i sin poänghög (1 poäng per kort). Den spelare som har samlat in flest poäng vinner. Vid lika antal poäng vinner den spelare som har samlat in flest Summakort. Vid lika även där, blir det oavgjort.

Grundkort, Summakort och Specialkort

Det finns tre typer av kort: 87 Grundkort, 11 Summakort och 12 Specialkort.

GRUNDKORT
Grundkorten består av de blå Talkamratskorten samt de gröna Talkamratskorten med dubblor (till exempel 0+0, 1+1, 2+2 och så vidare). För mer information om dubblor, scanna QR-koden i avsnittet om läroplanen.  

SUMMAKORT
Summakorten fungerar precis som Grundkorten (både på handen och på bordet). De kan till exempel matchas ihop med ett Grundkort, om båda korten innehar samma summa.

SPECIALKORT
BYT 3-KORT: Lägger en spelare ut ett BYT 3-KORT, byts samtliga tre spelkort på bordet ut mot tre nya.

Om ett BYT 3-KORT läggs upp som ett av de tre spelkorten på bordet, byts samtliga kort som då ligger på bordet (av de tre spelkorten) ut direkt. Om till exempel BYT 3-KORTET läggs upp som det första kortet på bordet, är det bara det kortet som byts ut. Om det läggs upp som det andra kortet på bordet, byts också det första upplagda kortet ut och så vidare. I samtliga fall placeras korten i kasthögen med BYT 3-KORTET överst.

BYT HAND: Lägger den aktiva spelaren ut detta kort, byter samtliga spelare korthand åt den riktning kortet pekar. Därefter fortsätter spelaren sin tur med den nya korthanden.

Om ett BYT HAND-kort läggs upp som ett av de tre spelkorten på bordet, byter samtliga spelare korthand utifrån det håll som kortet pekar.

I båda fallen placeras BYT HAND-kortet överst i kasthögen.

FLERVALSKORTET: Det finns två typer av FLERVALSKORT – antingen med jämna siffror/tal (0, 2, 4, 6, 8, 10) eller med udda siffror (1, 3, 5, 7, 9). Dessa kort kan matchas ihop med andra kort som innehar samma summa som något av de tal som FLERVALSKORTET visar. Man får dock endast para ihop ett av kortets tal.

Om en spelare exempelvis sitter på FLERVALSKORTET för udda tal, och på bordet finns följande tre talkamratskort: 3 – 7 – 3, får spelaren välja vilken av talkamraterna man ska para ihop FLERVALSKORTET med. I det här fallet kan det vara klokt att para ihop FLERVALSKORTETS 3:a med de två talkamratskorten på bordet som har summan 3.

Om ett FLERVALSKORT läggs upp på bordet gäller samma sak fast omvänt. Då får den aktiva spelaren försöka kombinera något av talen med ett kort spelaren har på handen.

Spelvarianter

I det här kortspelet finns det många olika möjligheter till att skapa spelvarianter. Endast fantasin sätter gränser. Här följer några förslag:

Spela med trumf: Börja med att endast blanda de 11 SUMMAKORTEN och dra två av dem. Lägg dem sedan med kortsidan upp en bit ovanför de tre spelkorten på bordet. Dessa två kort ingår inte i spelet, utan visar vilka summor som är trumf. Låt oss säga att de två dragna korten är 3 och 8. Alla kort som en spelare samlar på sig med dessa två summor ger en extra poäng per kort när man räknar ihop sin insamlade poänghög (2 poäng i stället för 1 poäng). I övrigt går spelet till på samma sätt som ovan.

Perfect match: Om en spelare väljer att inte kasta två kort och ta ett nytt kort i början av sin spelrunda, finns möjligheten att få till en “perfect match”. Det innebär att om spelaren lyckas spela ut sina fem kort innan rundan avslutats, får spelaren plocka upp fem nya kort från talongen och fortsätta sin spelrunda. I övrigt går spelet till på samma sätt som ovan.  

Turordning

En övergripande sammanfattning i fem punkter om vad som gäller för spelaren som står på tur:

    • Spelaren på tur ska alltid börja med fem kort på handen.
    • Spelaren har möjlighet att i början av sin spelrunda kasta två kort och dra ett nytt innan den spelar ut sitt första kort.
    • Spelaren försöker hitta matchande par.
    • Spelaren avslutar turen när den inte kan spela ut några fler kort från handen. Har spelaren då kvar kort på handen läggs ett av dessa i kasthögen.
    • Spelaren fyller på sin hand till fem kort och turen går över till nästa spelare.