Så här spelar du

FILMEN I SIN HELHET

Filmen är uppdelad i olika kapitel, och här nedan kan du välja att enbart se ett specifikt kapitel:

KAPITEL 1 – SÅ GÅR SPELET TILL

KAPITEL 2 – KASTHÖGEN

KAPITEL 3 – GRUNDKORT & SUMMAKORT

KAPITEL 4 – SPECIALKORTEN

KAPITEL 5 – SÅ AVSLUTAS SPELET & SPELVARIANTER