Vadå förmågor?


För att kunna uppnå kunskapskraven i den nuvarande läroplanen (Lgr 11) i respektive ämne på ett så bra sätt som möjligt, är det av yttersta vikt att eleverna får möjlighet att utveckla de förmågor som tas upp i läroplanen. Förmågorna genomsyrar hela skolans läroplan, alltifrån de långsiktiga målen i syftesdelen via det centrala innehållet i respektive ämne, till att slutligen genomsyra i princip varje ämnes kunskapskrav.

Förmågorna kan delas in i fem huvudgrupper:

  • Analysförmåga
  • Begreppslig förmåga
  • Förmågan att hantera information
  • Metakognitiv förmåga
  • Kommunikativ förmåga

I varje huvudgrupp ingår sedan ett antal olika delförmågor, som med ihållande träning leder till att man ska lära sig att behärska förmågor ur samtliga fem huvudgrupper. Det här är givetvis ett processarbete, och man blir egentligen aldrig fullärd, men för att kunna behärska förmågorna så bra som möjligt behöver man både känna till dem och förstå vad de innebär.

Dina förmågor bär du med dig hela livet, därför tycker vi också att det är så fiffigt att den nuvarande läroplanen också har satt dem i centrum för ditt lärande i skolan. För det är det som är grejen med förmågorna, du har användning av dem överallt oavsett var du befinner dig eller vad du gör. Så fort du kliver upp ur sängen på morgonen, börjar förmågorna knacka på din axel och vill vara med och göra din dag så bra som möjligt. Hur ska de få chansen att göra det, om du inte vet hur du ska använda dig av dem?

Förutom att du kommer få möjlighet att nöta en och annan färdighet, kommer våra spel ta sitt avstamp utifrån alla de delförmågor som finns för att du ska lära dig att behärska förmågorna i de fem huvudgrupperna.

Till respektive spel som vi ger ut, kommer vi därför – förutom de allmänna kopplingarna till läroplanen – också knyta an vilka delförmågor till de fem huvudgrupperna som vi anser att man främst har möjlighet att utveckla när man spelar det aktuella spelet.

Ps. Om du vill läsa mer om detta, rekommenderar vi universitetslektor Göran Svanelids artikel i ämnet från 2011. Ds