#centoskolan

Kampanjen #centoskolan premiärvisades på Instagram under perioden 9-17 augusti 2018. Kampanjen var indelad i nio olika delar, och en ny del publicerades varje dag på Instagram under den aktuella perioden.

Syftet med #centoskolan är att du ska få möjlighet att lära känna spelet Cento på ett lite djupare plan – på ett lättsamt sätt. #centoskolans nionde och sista del var samtidigt starten på kampanjen Veckans case, där du får möjlighet att lösa ett scenario genom att välja vilket kort du spelar ut från din angivna korthand. Veckans case publiceras varje fredag på vårt Instagramkonto @roligtlarande.se.

Här nedan kan du ta del av en modifierad version av #centoskolan gentemot den version som har publicerats på Instagram och Facebook. Vi har paketerat in hela kampanjen till en multimodal handledning i bokform, där de flesta kapitlen också byggts ut med ytterligare information. Dessutom har du nu möjlighet att både läsa och/eller lyssna på texterna som är kopplade till respektive film.

Boken kan med fördel användas som en handledning till att få ut mer av Cento som spelupplevelse, likväl som den kan användas i skolan som ett komplement i matematikundervisningen. Dels som ett led i att träna på huvudräkning inom addition och subtraktion, men även för att utveckla din problemslösningsförmåga. För när du spelar Cento ställs du hela tiden inför olika strategiska och taktiska val, antingen för att lösa dina egna problem du hamnat i under spelets gång – eller för att skapa problem för dina medspelare…

Vi hoppas att du kommer att ha glädje av boken, om inte annat kan den komma att bli en viktig ingrediens i tävlingen CENTOKAMPEN. 😉