CENTOKAMPEN – Hur tävlingen går till

1) Vad är Cento för något?

Cento är ett fartfyllt och underhållande familjekortspel, som utmanar dina kunskaper i huvudräkning. Målet är att bli den som först spelar ut ett kort så att totalsumman blir exakt 100 eller 0. Cento är skapat av ROLIGT LÄRANDE SVERIGE AB, som består av tre lärare med mångårig erfarenhet inom den svenska skolan.

2) Vad är det här för typ av tävling?

Spel och matematik kombineras här till en rolig och klurig tävling för hela klassen. Lustfyllda matematiska samtal utlovas!

3) Hur går tävlingen till?

Klassen ska gemensamt lösa fem case kopplat till spelet Cento. Varje case består av ett scenario – en given förutsättning samt fem kort. I bildens högra hörn redovisas den aktuella summan på spelhögen i scenariot. Klassen ska bestämma sig för vilket kort som ska spelas ut, och även motivera varför man väljer att spela ut just det kortet. Utifrån valet av kort samt motiveringen ger sedan varje case alltifrån 0-3 poäng (ROLIGT LÄRANDE SVERIGE AB är jury). Varje tävlingsbidrag kan alltså max nå upp till 15 poäng.

4) Behöver man ha spelat Cento eller ha spelet på skolan för att kunna delta?

Nej, den här tävlingen är öppen för alla oavsett om man har spelat Cento eller har Cento på skolan eller inte. Mer information om detta finns under rubriken Lära sig mer om Cento.

5) Vilka ämneskunskaper och förmågor tränas?

För att kunna lösa uppgifterna på bästa sätt, behöver eleverna använda sina kunskaper i huvudräkning inom främst addition och subtraktion, kunna hitta lösningar på problem samt bland annat kunna analysera, reflektera, motivera, samtala och samarbeta för att gemensamt komma fram till en lösning alla är nöjda med. Mer ingående information om ämneskopplingar och vilka förmågor som tränas finns under rubriken CENTOKAMPEN & Lgr 11.

Om du har någon fråga om CENTOKAMPEN som du inte fått svar på, är du välkommen att mejla oss på info@roligtlarande.se så besvarar vi dina funderingar.