CENTOKAMPEN – Tävlingsperiod

9) Anmälningstid och tävlingsperiod:

Någon gång under perioden 15 OKTOBER 2018 – 31 MARS 2019 ska en anmälan skickas in. Därefter bestämmer varje deltagande klass/grupp själva när uppgiften ska genomföras under denna period. Det går även att dela upp uppgiften och göra de fem casen under olika tillfällen under den här perioden. Mer information om detta i tävlingskompendiet.

De lag som sedan kvalificerar sig till slutspel, så äger det rum under perioden 1 APRIL – 31 MAJ. Även i slutspelet kommer de aktuella klasserna/grupperna själva ha möjlighet att åtminstone till viss del styra när uppgifterna ska göras. Mer information om slutspelet finns under rubriken Hur man vinner.

10) Hur anmäler man sig?

En lärare/mentor/fritidspedagog eller annan person med koppling till klassen/gruppen fyller i och skickar in detta formulär: ANMÄLAN TILL CENTOKAMPEN.

11) Vad händer efter att man anmält sig?

När vi fått in en tävlingsanmälan mejlar vi så snart som möjligt ut tävlingskompendiet, som innehåller alla tävlingsinstruktioner, till den mejladress som står angiven i anmälan.

Om du har någon fråga om CENTOKAMPEN som du inte fått svar på, är du välkommen att mejla oss på info@roligtlarande.se så besvarar vi dina funderingar.